KÉPMŰHELY

képek - videók - illúziók

A képműhely szolgáltatást a webhelyek készítés során felmerülő grafikai munkák megvalósítása keltette életre, de önállóan (tehát webhely, weboldal létrehozási igény nélkül is) vállalunk képekkel kapcsolatos munkákat. Alapvetően nem célunk, hogy nagyon széleskörű grafikai szolgáltatásokat nyújtsunk, mivel elsősorban a webhelyek létrehozására orientálódtunk. Ugyanakkor az alaptevékenységünk során megszerzett tapasztalatainkat szeretnénk szélesebb körben – a webhely készítésen túlmutatóan is – felhasználni.  Mivel a képekkel való munka egy elég tág fogalom, az alábbiakban – ötletadóként – felsorolunk néhány tevékenységcsoportot, de természetesen ezektől eltérő igényeket is fogaduk.

- Webre optimalizált, pixelgrafikus logótervezés -> bemutató: 1 ; 2 ; 3 ; 4 
A logó technikai létrehozása során nem a nyomdai megjeleníthetőség a domináló, hanem a webes felületen történő megjelenítés. 

- Képek átalakítása, retusálása, képelemek módosítása -> bemutató: 1 ; 2 ; 3
Ebbe a fogalomkörbe tartoznak azok a módosítások, amelyek arra irányulnak, hogy a létrehozandó képen újabb képelemek jelenjenek meg, vagy éppen az eredeti képen létező képelemek eltávolításra kerüljenek. De ide tartoznak azok a módosítások is, amelyek során, a képen szereplő adott elemek, a kép egy másik helyére helyeződnek át.
Fontos kiemelni, hogy ha egy képről eltávolításra kerül egy képelem, a képelem mögötti területet a képhez illeszkedően helyre lehet állítani, de ez nem fog megegyezni a valósággal, hiszen az ismeretlen számunkra.

- Szinmódosítások -> bemutató: 1 ; 2 ; 3
Ide tartozik a fekete-fehér képek színezése, a színes képek monokrómmá tétele, valamint adott képelemek színének módosítása.

- Rossz minőségű (homályos, és/vagy szemcsézett, és/vagy karcos stb.) képek feljavítása -> bemutató: 1 ; 2
Rossz minőségű képek jó vagy jobb minőségűvé tételét megcélzó manipulációs eljárás. A végeredményként kapott kép minősége erőteljesen függ az eredeti képek minőségétől és a képen ábrázolt jelentek jellegtől.

- Képek feliratozása -> bemutató: 1
Ez az eljárás, különböző méretű, színű, formájú, térhatású, stb. feliratok megjelenítését teszi lehetővé.

- Képmontázs -> bemutató: 1
Különböző képek, különböző megjelenítési módokon történő egyesítését jelenti.

- Képhatások megváltoztatása -> bemutató: 1 ; 2 ; 3
Ebbe a módosítási csoportba az olyan módosítások tartoznak, melyek nem a képelemek helyzetének megváltoztatására irányulnak, hanem magának a képnek a különböző hatásokkal ellátott megjelenítése. Ide értendők – többek között a teljesség igénye nélkül – a kép színhatásainak, textúrájának, megjelenítési jellegének megváltoztatása.

- Panorámakép készítése -> bemutató: 1 ; 2
Ennek az eljárásnak, azaz elsődleges célja, olyan nagy látószögű képek előállítása, amelyek fizikai korlátok miatt nem fényképezhetőek le egy képként. Ilyen módozat, amikor egy 180 vagy akár 360 fokos látómezőt megjelenítő sorozatfotó egy képpé konvertálása történik meg. A panorámakép létrehozási eljárás nem csupán csak az egyes fotók egymás mellé helyezését végzi el, hanem a látószög és az objektív tér meghajlásának kiegyenesítését, egy látószöggé konvertálását is.

- Képek formátumának megváltoztatása
A képek fizikai tárolási formátumának megváltoztatását jelenti. A formátumok megváltoztatásának az a jelentősége, hogy az egyes formátumoknak más-más tulajdonságai vannak, így más-más célfelhasználást tesznek lehetővé. Pl. a jpg képek nagyon nagy színmélységeket relatíve jó tömörítési aránnyal képesek rögzíteni, ezáltal nagyon élethű képek webes megjelenítésére is alkalmas. De nem alkalmas pl. az átlátszó hátterűi képek létrehozására, ezét, ha valakinek ilyen szükséglete van a png formátum javasolható számára. Jelen ismertető csak tájékoztató, megértést segítő jellegű és nem célja minden képformátum teljes körű bemutatása.

- Képek fizikai méretének átméretezése
A képek fizikai értelemben elfoglalt terjedelmének módosítását jelenti. Ez a feladatcsoport magában foglalj a képeket felépítő pixelek (képpontok) számának módosítását is.
- Fotó morfózis -> bemutató: 1
A fotó morfózis egy olyan módszer, amelynek segítségével, egy adott kép a szemlélő szeme láttára változik át egy másik képpé.

Tanácsok a képműhely szolgáltatások igénybevétele előtt

- Lehetőségeihez mérten jó minőségű, éles, nagy felbontású, fizikai méretét tekintve is nagyméretű képeket küldjön be. Rossz minőségű, homályos, stb. képekből nem lehet igazán jó minőségű képeket készíteni.
- Természetesen, ha pont az a probléma egy képpel, hogy homályos azon tudunk élesíteni, a minőségén javítani, de igazán minőségi munkát, csak jó minőségű képekből lehet megvalósítani.
- Elképzelései megfogalmazásához tekintse át a képműhely szolgáltatásokat felsoroló ismertetőt!

Árajánlatkérés